Vittorio Emanuele Orlando, italiensk politiker. Jurist; professor ved universitetet i Palermo fra 1888, i Roma 1901–32 og fra 1945. Sete i deputertkammeret 1897–1925, tilhørte det moderate venstre; medlem av en rekke regjeringer, statsminister 1917–19. Representerte Italia på fredskonferansen i Paris 1919, der han var en av «de fire store» (s.m. Clemenceau, Lloyd George og Wilson). Kom i strid med Wilson om Italias nye grense mot Jugoslavia. Stilte seg først velvillig til fascismen, men tok kraftig avstand etter mordet på Matteotti 1924. Trakk seg tilbake fra det politiske liv, men spilte en viss rolle etter Mussolinis fall; ble medlem av den konstituerende forsamling og av senatet.