Sven Stolpe, svensk forfatter, journalist og litteraturkritiker, fil.dr. 1959. Han debuterte i 1929 med stridsskriftet Två generationer, der han bl.a. gikk til felts mot både idylldiktningen og den borgerlige prosaen i samtiden. Fra 1936 preges forfatterskapet av hans tilslutning til Oxfordbevegelsen under påvirkning av Ronald Fangen, fra 1947 av hans overgang til katolisismen, skildret bl.a. i romanene Lätt, snabb och öm (1947) og Sakrament (1948). Stolpe skrev teaterstykker, filmmanuskripter, en rekke romaner, og utførte et hundretalls oversettelser. Hans lidenskapelige interesse for idédebatt og hans blendende stil kommer kanskje best til sin rett i hans essayer, der han gjorde en viktig innsats ved å introdusere moderne, spesielt fransk, religiøs litteratur: Den kristna falangen (2 bd., 1934–36). Han skrev biografier om bl.a. Hjalmar Söderberg (1934), Jeanne d'Arc (1949), dronning Kristina (2 bd., 1960–61) og den hellige Birgitta (2 bd., 1973). 1972–84 utgav Stolpe i 8 bd. Svenska folkets litteraturhistoria.