Sklinna radiofyr, opprettet 1959, kjenningssignal KL, frekvens 288,0 kHz, rekkevidde 100/70 nautiske mil (dag/natt). Radiofyret sender korreksjonssignaler til Navstar GPS.