Gestus, håndbevegelse, fakte; handling som skal tillegges en dypere mening.