Regulativ, (til regel), reglement, forskrift, særlig for beregning av godtgjøring, lønn, ytelse el.l.