Barskogen er en del av det nordeuropeiske barskogområdet, den består mest av furu, gran og lerk. Løvskogen vokser mest på næringsrik brunjord. Den slutter seg til skogene i Mellom-Europa, eik og bøk er vanlige, men det finnes også mye osp, ask og or. Berømt er Białowieska-skogen. I Karpatene vokser fjellplanter og over 2000 moh. høyfjellsplanter.