Vegetasjonen varierer med breddegrad og nedbørsforhold. Lengst mot nordøst finnes subtropiske skoger. Her vokser bl.a. yerbatreet, et eviggrønt tre i kristtornfamilien. Bladene fra dette gir teen maté, som drikkes mye i Argentina og andre søramerikanske land. Gran Chaco har løvfellende trær, palmer, tornekratt, gress-savanner og sumper. Østskråningene av Andesfjellene og flere av de lavere fjellkjedene er skogkledde, i nord med subtropisk fjellskog, i sør med tempererte arter som sørbøk og furu. Puna de Atacama i den nordlige del av Andesfjellene er del av den høytliggende, golde ørkenen som kjennetegnes av saltsletter og lave gresstuer. Pampas har lite skog og består mest av åpent gressland. Patagonia er for størstedelen ørken eller ørkenaktig steppe med gresstuer, små torneplanter og spredte beitemarker i dalene.