Paestum, oldtidsby i Sør-Italia, sørøst for Salerno. Opprinnelig en gresk by, Poseidonia, anlagt ved havet ca. 600 f.Kr. av kolonister fra Sybaris, senere flyttet lenger inn. Ble erobret av lukanerne ca. 390 og tapte sitt hellenske preg; romersk fra 273 f.Kr. Sumpene i omegnen gjorde stedet usunt, og byen forfalt i keisertiden. Store utgravninger er foretatt. Innenfor den anselige bymuren ligger tre mektige tempelruiner, hvorav særlig Poseidon-tempelet fra ca. 450 f.Kr. er vel bevart, et av de beste eksempler på dorisk arkitektur. Dette tempelet og den eldre «basilikaen» i nærheten har dannet et kompleks viet til Hera, mens det såkalte Ceres-tempelet tilhørte Athene. Vidstrakte nekropolområder inneholder gravkamre, mange med malte billeddekorasjoner på stucco. Funnene oppbevares i et lokalt museum.