Nicolas Théodore de Saussure, sveitsisk botaniker, professor i mineralogi og geologi i Genève 1802–35, sønn av H. B. de Saussure. Er kjent for undersøkelser over plantenes fotosyntese og ånding. Han benyttet kvantitative metoder og viste at økningen i en plantes tørrvekt er mye større enn vekten av karbonet som finnes i det assimilerte karbondioksidet. Han viste også at luften er plantenes eneste karbonkilde, mens nitrogen og mineralstoffer blir tatt opp fra jorden gjennom røttene.