Nag Hammadi-tekstene, samling håndskrifter som ble funnet 1945 ved Nag Hammadi i øvre Egypt. Samlingen omfatter 13 papyrusbøker (kodekser) med 46 forskjellige skrifter (traktater), til sammen ca. 1000 tekstsider fra 300-tallet. Alle er koptiske oversettelser av eldre greske tekster. En del er skadde og fragmentariske, mens annet er godt bevart, særlig codex VII. Det meste er tydeligvis gnostisk litteratur, og gir derfor førstehånds kunnskap til en tankeverden vi tidligere stort sett kjente indirekte gjennom kirkefedrenes gjendrivelse av den. Arbeidet med tekstene er blitt et eget forskningsområde, og har også påvirket vår forståelse av jødedom og kristendom i antikken. Ny innsikt er dessuten vunnet i papyrologi og utforskingen av koptisk språk. Håndskriftene finnes nå i det koptiske museum i Kairo.