Tutsiene, hutuene og twa-folket har hver sine egne musikktradisjoner som utgjør grunnelementene i Burundis musikk. Tromme-ensembler, ingoma, med 24 trommer i en halvsirkel rundt en tromme i midten, er vanlig. Musikken bygger på en femtoneskala, og i sangen forekommer finere skalainndelinger som kan tyde på arabisk innflytelse, særlig blant tutsiene. Det viktigste strengeinstrumentet er inanga, en traug-formet zither, brukt både som soloinstrument og til å akkompagnere sang med. Musikkbue, én-streng fele, likembe (mbira eller tommelpiano) og fløyter er også vanlige. Sangen er mest enstemmig, men twa-folket har en rik vokalpolyfoni med innslag av jodle-effekter som også finnes blant andre pygméfolk i Afrika.