De tre viktigste folkegruppenes musikktradisjoner gjør musikklivet rikt variert. Tutsienes musikk har elementer av arabisk påvirkning, mens twa-musikken skiller seg klart ut med bruk av jodleteknikk og rik vokalpolyfoni, som hos andre pygméfolk. Vokalmusikk spiller en fremtredende rolle. Instrumentariet omfatter forskjellige fløyter, sideblåste horn, trommer, brett-zither, enstreng-fele, musikkbue, likembe (tommelpiano) og rasler. Større ensembler, som tidligere var knyttet til høvdinger, opptrer ved større festligheter.