Pentatonikk, bruk av femtoneskalaer. Den vanligste pentatoniske (pentatone) skalatype er den anhemitoniske (uten halvtonetrinn), f.eks. ved bruk av bare de svarte tangentene på klaveret. Pentatonikken er kjent fra de eldste musikk-kulturer, og er meget utbredt i folkemusikken.