Mignon Sun Walheide Axelsson, svensk forfatter, oversetter og kritiker. Hun debuterte med den naivistiske diktsamlingen Mållös (1959), og har senere gitt ut lyrikk, romaner og reiseskildringer med oppmerksomheten rettet mot sosiale forhold. Hun har i lange perioder vært bosatt i utlandet, bl.a. i Chile, Hellas og Spania, noe som preger hennes forfatterskap. Sitt gjennombrudd fikk hun med Eldens vagga (1962), en poetisk reiseskildring fra Chile. Med Drömmen om ett liv(1978) innledet hun en selvbiografisk romanserie, som for øvrig består av den prisbelønte Honungsvargar (1984), Nattens årstid (1989) og Evighetens stränder (2001). Av senere romaner kan også nevnes Ljusets hotell (1991) og Tystnad och eko (1994). 1997 gav hun ut diktsamlingen Sand.