Max Gluckman, sørafrikansk sosialantropolog. 1941–47 var han direktør for Rhodes–Livingstone-instituttet i Nord-Rhodesia (Zambia). Han gjorde feltarbeid bl.a. hos zulu- og lozifolket. Fra 1949 var han professor ved University of Manchester, og betydde mye for britisk sosialantropologi som forsker og lærer. Gluckman, som bl.a. var inspirert av Marx, representerte britisk struktur-funksjonalisme på det beste, ikke minst fordi han påpekte betydningen av konflikt som en naturlig del av sosialt liv og det bestående. Denne tanken stod i en viss kontrast til den fremherskende harmonimodell. Han modifiserte funksjonalistperspektivet i den forstand at han viste hvordan rituelle eller ritualiserte opprør tenderte mot å forsterke den sosiale strukturen. Blant hans mest kjente verk kan nevnes Custom and Conflict in Africa (1956 og flere senere utg.), Order and Rebellion in Tribal Africa (1963) og Politics, Law and Ritual in Tribal Society (1965).