Martin Rázus, slovakisk forfatter, politiker og luthersk prest. Før den første verdenskrig skrev han symbolistiske dikt og noveller, mens hans senere lyrikk og prosa er mer tradisjonell, ofte med humanistisk eller patriotisk patos. Av diktsamlinger kan nevnes Fra stille og stormfulle stunder (1917), Slik er krig (1919), Stenen ved åkerranden (1925) og På veien (1935), av romaner Verdner (4 bd., 1929), Maroško (1932) og Maroško studerer (1933); dessuten bl.a. essaysamlingen Argumenter (1932). Som leder for Det slovakiske nasjonalpartiet arbeidet Rázus for slovakisk selvstyre i mellomkrigstidens Tsjekkoslovakia.