Marcellus Emants, nederlandsk forfatter. Slo tidlig om fra en utpreget idealisme til en naturalistisk og deterministisk livsholdning. Han står som en av de viktigste forløpere for det store gjennombrudd i 1880-årenes nederlandske litteratur. Han skrev romaner og skuespill, men han har størst betydning gjennom de episke diktene Lilith (1879) og Godenschemering (1883), hvor Lokes kamp mot Odin blir fremstillingen av den klare tankes kamp mot og seier over religionen.