Fødselshyppigheten i Malawi er høy, og nær halvparten av innbyggerne er under 15 år. Årlig befolkningsvekst er på ca. 2,4 prosent, et relativt høyt tall tatt i betraktning høy dødelighet, bl.a. ved fødsel og i barsel. Imidlertid kunne landets helsedepartement i januar 2016 fremlegge tall som viste at Malawi nå har nådd WHOs standard/tusenårsmålene mht. barnedødelighet, mens man er halvveis i måloppnåelse hva gjelder barseldødelighet. Ifølge FN lever anslagsvis 15 prosent av den voksne befolkningen med hiv/aids.

Befolkningen tilhører 30 ulike bantutalende folk (cewa, nyanja, lomwe, yao, tumbuka, sena, tonga, ngoni og ngonde), som alle har sine egne språk og kulturelle tradisjoner. Disse begynte å vandre inn i området tidlig på 1400-tallet. Befolkningen omfatter også en del indere, men andelen har gått kraftig tilbake siden 1960-årene. Malawi var et av de land som tok imot flest flyktninger fra Mosambik under borgerkrigen der; de siste av disse ble repatriert i midten av 1990-årene.

Malawi er et av Afrikas tettest befolkede land. Dertil kommer at størsteparten av landarealet ikke egner seg for oppdyrking, noe som gir en svært høy folketetthet i forhold til jordbruksressursene. De største befolkningskonsentrasjonene er i de sentrale og sørlige deler av landet. 85 prosent av befolkningen bor på landsbygda, men byenes andel av folketallet er økende. Største byer er Blantyre, hovedstaden Lilongwe og Mzuzu.

Engelsk og chichewa (chewa, maravi, nyanja) er offisielle språk. Chichewa er et bantuspråk og morsmål for vel halvparten av landets befolkning. Andre utbredte lokale bantuspråk er yao (1,3 mill.), ngoni (650 000) og lomwe (1,8 mill.).

Om lag 81 % er kristne. Av disse er ca. 36 % protestanter, de fleste presbyterianere, 26 % katolikker, mens 19 % tilhører stedegne kirker. 14,5 % er muslimer og 4,2 % tilhører ulike tradisjonelle religioner.

Malawi har en av Afrikas strengeste lover mot homofili, med en strafferamme på 14 års fengsel med "hardt arbeid". Flere av landets kirke-samfunn har rettet sterk kritikk mot at landets president, etter internasjonale protester, har omgjort dommer for brudd mot homofili-lovene. Mens regjeringen i 2015 meddelte at lovene på dette felt vil bli justert, har de mest ortodokse ment å vite at naturkatastrofene, flom og tørke, som siden 2014 har rammet Malawi sterkere enn noen gang er "Guds reaksjon på myndighetenes lefling med homofili-lovene".

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.