Malawi ligger ved sørenden av den østafrikanske forkastningsgropen (Riftdalen). Den nordlige og sentrale delen av gropen er oppfylt av den over 500 kilometer lange Malawisjøen (tidligere Nyasasjøen), som ligger cirka 470 meter over havet. Sjøen har utløp gjennom Shiré, en bielv til Zambezi. Elven danner langs sitt midtre løp et fall på nærmere 400 meter (Murchinson-kataraktene), som blir utnyttet i flere mindre kraftverk. Hele artikkelen