Malawis geografi

Malawi ligger ved sørenden av den østafrikanske forkastningsgropen (Rift Valley). Den nordlige og sentrale delen av gropen er oppfylt av den over 500 km lange Malawisjøen (tidligere Nyasasjøen), som ligger ca. 470 moh. Sjøen har utløp gjennom Shiré, en bielv til Zambezi. Elven danner langs sitt midtre løp et fall på nærmere 400 m (Murchinson-kataraktene), som blir utnyttet i flere mindre kraftverk. Hele artikkelen