Lajos Zilahy, ungarsk forfatter, en av de fremste prosaister i mellomkrigstidens ungarske litteratur. I sine realistiske, noe psykologiserende romaner befattet han seg som oftest med sosiale og samfunnsmessige problemer. Under den tyske okkupasjon av Ungarn var han med i motstandsbevegelsen, men forlot landet i 1948 og bosatte seg i USA; fra da av utkom hans verker på engelsk. Blant verkene hans kan nevnes Dødelig vår (1922), Sjelen slukner (1932), Våpnene ser tilbake (1936) og Ararat (1947). I norsk oversettelse foreligger romanen Familien Dukay (1951). Han skrev også lyrikk, noveller og skuespill.