Kvitsøy kringkaster, kringkastingsstasjon satt i drift 1982, på Kvitsøy i Boknafjorden, nordvest for Stavanger. Den var hovedsentral for all AM-kringkasting i Norge og fjernstyrte sendere på Sveio, Vigra, Røst, Ingøy og Longyearbyen. Kvitsøy kringkaster ble bygd med både kortbølge- og mellombølgesendere. Mellombølgesenderen var én av storsenderne i planen for AM-sendere som trådte i kraft 1978 og består av to enheter, hver på 600 kilowatt. Den dekket Sør- og Vestlandet og Nordsjøen, med mer omfattende dekningsområde om natten. Kortbølgesenderne, to 500 kilowatts sendere, erstattet for en vesentlig del det tidligere kortbølgeanlegget ved Fredrikstad. Kortbølgesendingene ble innstilt 31. desember 2003, og den 1. juli 2006 ble også mellombølgesenderen slått av.