Sveio kortbølgesender, helt sør i Hordaland, ble tatt i bruk for NRKs kortbølgetjeneste 1987. Storanlegget, med en 500 kW sender, var et vesentlig supplement til Kvitsøy-anlegget (se Kvitsøy kringkaster). Kortbølgekringkasterne sendte NRKs utenlandsprogram hele døgnet i vekslende retninger, og Sveio-senderen var vesentlig rettet mot Mellom- og Nord-Amerika. Nedlagt 2003.