Kilwa, bystat fra middelalderen, beliggende på øya Kilwa Kisiwani utenfor det nåværende Tanzania, vel 200 km sør for Dar-es-Salaam. Ruiner av murer og bastioner, borger og moskeer. Den faste bosetting stammer sannsynligvis fra 800-tallet, men Kilwa ble først av betydning som handelsby omkring 1100, under kontroll av et arabisk sultanat. Byen nådde sitt høydepunkt på 1300-tallet, og var da det viktigste handelssenter på kysten av Øst-Afrika. Handelen bygde særlig på gull og elfenben fra innlandet, i første rekke fra Sofala (i det nåværende Mosambik). Handelsvirksomheten strakte seg til den arabiske verden, India og Sri Lanka. Gjennom skatter kunne sultanen på Kilwa legge seg opp store rikdommer, og det ble innført et eget myntsystem med kobber- og sølvmynter. Ifølge beretninger fra arabiske handelsmenn og geografer var Kilwa en av verdens mest storslåtte handelsbyer. Forfallet startet for alvor etter den portugisiske plyndring langs Øst-Afrika omkring år 1500, etterfulgt av kriser og handelsrivalisering mellom mange makter. Kilwa var fortsatt i noen hundre år en utskipingshavn for portugisisk og arabisk slavehandel, men er i dag bare en ruinby.