Shiraz, by i Iran, hovedstad i Fars, ligger i et fruktbart dalføre i sørlige del av Zagrosfjellene, 1490 moh.; 1,2 mill. innb. (2004). Sement-, sukker- og kunstgjødselfabrikker. Fremstilling av vin, tepper, tekstiler, sølvvarer og mosaikker. Universitet (1945). Shiraz er en gammel by og har siden oldtiden vært et persisk kultursentrum; her bodde bl.a. dikterne Hafiz og Sadi.