Khyberpasset, fjellpass på grensen mellom Afghanistan og Pakistan, mellom Kabul og Peshawar. Khyberpasset er ca. 53 km langt og når opp i 1072 moh. En jernbane når frem til den afghanske grensen, og en karavanevei og en bilvei fører til Kabul. Mange erobrere har trengt gjennom passet inn i India, og britene befestet det sterkt.