Afghanistan er et land i det sentrale Asia. Det er uten kystlinje og omkranset av Iran, Pakistan, Tadsjikistan, Kina, Usbekistan og Turkmenistan. Området var gjennom middelalderen dominert av muslimske hærer og mongolske kongedømmer, og det var også kjent fra Aleksander den stores tid som gjennomgangsområde for deler av den viktige Silkeveien. Afghanistan er et av verdens fattigste land, og har gjennom generasjoner har vært preget av indre og ytre konflikter. Hele artikkelen