Karia, oldtidslandskap i det sørvestlige Lilleasia. Innbyggernes avstamning er ukjent, språket ikke-indoeuropeisk. Karerne skal ha hersket over store områder i forhistorisk tid, men ble trengt tilbake av grekerne, som anla flere (doriske) kolonier på den kariske kysten. Landet kom under lyder- og perserriket, men nøt temmelig stor frihet. Sin storhetstid hadde det under egne fyrster på 300-tallet f.Kr. Ble erobret av Aleksander den store. Fra 129 f.Kr. en del av den romerske provins Asia.