John Pilger, australsk journalist og dokumentarfilmmaker. Han er kjent som en dyktig, men også kontroversiell journalist, har hovedsakelig arbeidet i Storbritannia. Han har særlig engasjert seg i de underpriviligertes situasjon, kritisert globalisering og storkapital og USAs og Storbritannias utenrikspolitikk, ikke minst i Midtøsten. Hans artikler utfordrer vaneforestillinger ved sine avsløringer av misforhold, men kan også virke provoserende med sin klare og radikale stillingtaken. Hans film År null (1979) dokumenterte grusomhetene til Pol Pot-regimet i Kambodsja, slik at disse for alvor ble kjent. Han har utgitt en rekke artikkelsamlinger bl.a. Heroes (1986), The Secret Country (1989), en kritisk undersøkelse av aboriginernes stilling i Australia, Distant Voices (1994) og Hidden Agendas (1998). På norsk foreligger Verdens nye herskere (2002), som er om globaliseringen, med eksempler bl.a. fra Indonesia. Artikler av ham kan i Norge leses i Morgenbladet. To ganger har han vunnet Årets journalist-pris i Storbritannia, han er tildelt UNESCOs fredspris og i 2003 fikk han den norske Sofieprisen.