Johan Evje, norsk komponist og lærer. Tok lærerskoleeksamen ved Hamar Lærerskole og studerte musikk ved Musikkonservatoriet i Oslo. Var i en årrekke organist og overlærer i Østre Aker. Som komponist gjorde Evje seg bemerket gjennom en del større vokalverk, blant annet Kristi himmelfart (oratorium, 1933), Det nye Jerusalem (kantate til Østre Aker kirkes jubileum 1935) og oratoriet Jesu fødsel (1937) samt Juleoratorium. Av andre verker kan nevnes Quo vadis, fuge for orgel og orkester (Oslo 1933), Ennu går dansen kring eken for sopran og orkester, en klaverkonsert, symfoni, korsanger og romanser.