Jens Lothe, norsk fysiker, dr.philos. 1968, professor i faste stoffers fysikk ved Universitetet i Oslo fra 1972. Lothe er kjent for en rekke arbeider innen teoretisk faststoff-fysikk. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.