Janko Silan, slovakisk lyriker og katolsk prest; tilhørte landets katolske avantgarde. I sin klangfulle, billedrike lyrikk forsøkte han å forsone den tradisjonelle kristne tro med den moderne tids skeptisisme. Han hadde publikasjonsproblemer under det kommunistiske regimet, og hans viktige selvbiografiske roman Forlatthetens hus kunne først komme ut etter hans død (1992).