Pakistans befolkning

Den gamle bydelen i Lahore, med bygninger som tilhører byens festning i forgrunnen, og Badshahi-moskeen fra 1670-årene i bakgrunnen. Byen er hovedstaden i provinsen Punjab, som mange av de pakistanske innvandrerne i Norge kommer fra. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Trafikkert gate i Rawalpindi, nabobyen til Islamabad. Ved siden av busser og biler er rickshawer vanlige fremkomstmidler. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Kartapura-markedet i Rawalpindi.

Artikkelstart

Folketallet i Pakistan er beregnet til 225 millioner (2021) og årlig befolkningstilvekst er i 2021 1,99 prosent, som er noe lavere enn i perioden 1990–2010 da den var beregnet til 2,2 prosent. Folketettheten er 292,13 per kvadratkilometer (2021), med store variasjoner, fra det folkerike Punjab til det tynt befolkede Balutsjistan. Vel en tredel av befolkningen (37,4 prosent i 2021) bor i byer. Forventet levealder er 71,5 år for kvinner og 67,3 år for menn (2021).

Fødselstallene har gått nedover siden 1980-tallet og ligger nå på 3,4 barn per kvinne (2021). Når befolkningstilveksten ikke reduseres like mye, skyldes dette synkende dødelighet. Landets offentlige helsesystem er dårlig utbygget, med blant annet høy barnedødelighet (55,26 barn per 1000 fødsler i 2021) som følge.

De største byene er Karachi (om lag 16,5 millioner innbyggere), Lahore (13,1 millioner), Faisalabad (3,5 millioner), Rawalpindi (2,3 millioner) og Gujranwala (2,3 millioner). Befolkningen i hovedstaden Islamabad er beregnet til omtrent 1,2 millioner innbyggere (2021).

Befolkningssammensetning og språk

Punjaber utgjør nær halvparten (45 prosent) av landets befolkning, mens 15 prosent er pashtunere og 14 prosent er sindhier. Andre minoriteter er siraikere (8 prosent), mohajirer (8 prosent) og balutsjere (4 prosent). I tillegg kommer omtrent 6 prosent andre minoriteter.

Den svært komplekse etniske sammensetningen av befolkningen i Pakistan skyldes i første rekke de mange bølger av innvandring i førhistorisk og tidlig historisk tid. Nær halvparten av befolkningen utgjøres i dag av panjabi-talende, hvorav mange livnærer seg som bønder i Punjab. Andre hovedgrupper er sindhi i sør, urdutalende, som utgjør størstedelen av landets politiske elite, samt pashtunere, som i stor grad er organisert i stammer og lever i nordvest langs grensen mot Afghanistan. En del bor også i sørvest, i Balutsjistan, hvor de andre større gruppene er balutsjere og brahui.

Urdu og engelsk er landets offisielle språk.

Religion

Islam kom til det indiske subkontinent på 700-tallet med arabiske handelsmenn, og ble fra 1000-tallet av utbredt av tyrkiske erobrere. Ikke minst ved sufi-brorskapenes virksomhet fikk islam solid fotfeste i befolkningen. Gjennom hele historien har perioder med konflikter mellom muslimer og hinduer vekslet med perioder preget av fredelig sameksistens; konfliktene mellom de to gruppene har likevel bestått og var medvirkende til delingen i 1947.

På tross av landets etniske og språklige mangfold er 96,5 prosent av alle pakistanere muslimer. Av disse er 10 til 15 prosent sjia-muslimer; det sunni-muslimske flertallet tilhører hanafi-lovskolen. Ikke-muslimske minoriteter inkluderer hinduer (1,7 prosent), kristne, parsere og andre mindre grupper som Ahmadiyya. Tallene for de ikke-muslimske minoritetene er noe usikre. De samme muslimske bevegelser som preger resten av Sør-Asia, er representert i Pakistan: Barelwi-bevegelsen dominerer i provinsene Punjab og Sind hvor pirer (sufi-ledere) også er store landeiere. Den andre fløyen domineres av deobandi-bevegelsen og av retninger som er utgått fra denne. Islamsk modernisme setter også sitt preg på pakistansk islam, og forfatteren og poeten Muhammad Iqbal teller blant landets store religiøse skikkelser.

Etter militærkuppet i 1977 startet en fundamentalistisk inspirert islamisering av rettsvesen, utdanningssystem og kulturliv, med streng kontroll av media. Islamiseringen skjerpet sosiale og ideologiske konflikter og rammet også medlemmer av religiøse minoritetsgrupper. I 1986 ble det vedtatt en lov som forbød «spott av profeten» med dødsstraff for den som finnes skyldig. I 1992 ble sharia (islamsk lov) erklært som grunnlag for landets rettssystem, dette skjerpet ytterligere konflikten mellom militante islamske grupper.

Migrasjon

Pakistan har i flere tiår tatt i mot et stort antall flyktninger fra Afghanistan; i 2021 befinner seg 1 435 026 registrerte afghanske flyktninger i landet, de fleste i den nordvestlige delen av landet i Khyber Pakhtunkhwa. I tillegg befinner seg cirka en million ikke-registrerte flyktninger i landet.

Siden 1967 har det vært en jevn strøm av pakistanere til Norge. De langt fleste har slått seg ned og blitt integrert i det norske samfunn. I 2020 levde 21109 pakistanere og 17565 norskfødte med pakistanske foreldre i Norge. I internasjonalt målestokk er Norge ikke blant de landene pakistanere migrerer til oftest og ligger bak Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Storbritannia, USA, Oman, Canada og andre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg