Norges største gullskatt fra vikingtiden, kom for dagen 1834 i en myr på gården Nedre Hon, Øvre Eiker kommune, Buskerud. Funnets metallvekt er over 2,5 kg, derav mer enn 1 kg på den ene av to gullhalsringer. Dets hovedstykke er ellers en trefliket gullspenne, prydet med plantemotiver; sikkert et frankisk arbeid. Prøver på angelsaksisk gullsmedkunst finnes også. Funnet inneholder dessuten mynter fra vidt forskjellige steder. Det må være nedlagt ca. 850 e.Kr. Finnes nå i Universitetets oldsaksamling, Oslo.