Hoen, navn på tre gårdsbruk i Øvre Eiker, nær Hokksund. Flere historiske minner knytter seg til Nedre Hoen. Her bodde eidsvollsmannen Christopher Hoen (1767–1845). Jonas Lie ble født her 1833. I 1834 ble det på Hoen gjort et stort funn av gullringer og mynter fra vikingtiden, et tegn på at Eiker var sete for mektige høvdinger i gammel tid.