Skattefunn, arkeologisk betegnelse på funn av en eller flere gjenstander, helst mynter, kostbarheter og annet av edelt metall, som er gjemt vekk i ufredstid. I Norge forekommer skattefunn særlig fra folkevandringstid og vikingtid, men kjennes også fra historisk tid. Skattefunn er ofte vanskelige å skjelne fra depotfunn og offerfunn.