Henri Massis, fransk forfatter. Som katolikk påvirket av Péguy og nythomismen og kritiker av rasjonalisme og positivisme er han en typisk representant for én side ved fransk åndsliv i mellomkrigstiden. Han støttet Vichy-regjeringen under den annen verdenskrig, og øvde ingen innflytelse etter krigen. Av verker kan nevnes L'Esprit de la nouvelle Sorbonne (1911, se Agathon), Défense de l'Occident (1927) og Chefs (1939).