Hallbjørg, kvinnenavn, av norrønt Hallbjǫrg, av hallr, 'flat stein, helle', og bjǫrg, 'berging, vern'. Finnes også i formene Albjørg, Eldbjørg og Hellbjørg.