Frederik Willem van Eeden, nederlandsk forfatter, lege og psykiater. Skrev romaner, dramaer og lyrikk. Som hans skjønnlitterære hovedverk regnes gjerne første del av trilogien De kleine Johannes (1887, norsk overs. Lille Johannes, 1977), skrevet som en allegorisk-symbolsk eventyrroman. I de to neste delene (1905–06) er handlingen mer realistisk og den religiøs-sosiale tendens mer dominerende. I trilogien finner man de to ytterpunkter som hans forfatterskap hele tiden svinger mellom: en innadvendt, søkende individualisme og en utadvendt rettet idealisme. Et annet høydepunkt i hans forfatterskap er den psykologiske romanen Van de koele meren des doods (1900). Som hans viktigste dramaer betraktes det lyriske versdramaet Lioba (1897) og De heks van Haarlem (1915). Eeden var opptatt av Tolstojs etiske kommunisme og grunnla selv en kooperativ koloni, Walden-kolonien.