Firda Tidend

Avishode til Firda Tidend
Firda Tidend.
Bjørn Grov (f. 1955) var Firda Tidend sin redaktør i tre periodar mellom 1979 og 2017.
Bjørn Grov
Av /Firda Tidend.

Artikkelstart

Firda Tidend er ei norsk lokalavis som kjem ut i Sandane tre gonger i veka. Avisa dekkjer Gloppen og Jølster i Vestland fylke. Avisa er eigd av aksjeselskapet Avisdrift Gloppen, med Senterpartiet som største eigar. Ansvarleg redaktør frå 2017 er Aadne Gloppestad.

Historie

Det var skipinga av Bondepartiet i 1920 som påskunda framveksten av endå ei avis i Gloppen ved sida av Høgre-avisa Nordfjord. Firda Tidend kom ut første gong 1. juli 1924, og bøndene fekk no eit talerøyr i Sogn og Fjordane. Bondepartiet var på intens jakt etter bladprosjekt i fylket i mellomkrigstida. Fleire upolitiske bladtiltak i Nordfjord og Sunnfjord hadde det nyskipa partiet på døra i perioden 1922–1935. Dei to avisene i Gloppen, Firda Tidend og Nordfjord, levde i fleire år greitt side om side.

Firda Tidend sin fyrste redaktør, Johan Lid, kom frå Bondebladet på Voss. På solid vis tok han hand om bladet sine ambisjonar, også på målsida. Johan Lid formidla i fyrste nummer ein interessant refleksjon på vegner av bygdekulturen: «[…] i fyrste rekkja er lokalbladi ei av dei viktigaste orsakerne til at storbladi i byane hev so lite aa segja paa folkemeiningi i bygderne.» Han meinte bygdeavisene var sterke meiningsdannarar og ein voll mot påverknaden frå byane sine dagblad, trass i små opplag. Etter fem år reiste han attende til Voss for å ta seg av Horda Tidend.

Firda Tidend blei refinansiert og organisert under ny utgjevar på 1930-talet. Det skulle bli starten på avisa sine mange gode år med Anders Øvreseth i styrarstolen. I hans tid blei avisa for alvor etablert som lokalavis for Gloppen, Breim og Indre Jølster.

Andre verdskrigen

Firda Tidend var ei av fire aviser i det tidlegare fylket Sogn og Fjordane som kom ut alle fem åra under framandt styre. Det gamle høgrebladet kom aldri att, og Firda Tidend blei åleine med Sandane og omlandet. Det gav bladet eit godt utgangspunkt i etterkrigstida.

Nytt eigarskap

Etter at bladstyraren gjennom 36 år gjekk bort i 1966, blei Firda Tidend organisert under eigarskapen til L/L Senterpartibladet. Sidan har Senterpartiet sine organisasjonar, saman med handelslaga i Gloppen og Breim og ei rad småeigarar, sete på eigarsida. Partiet har 45 prosent av aksjane i Firda Tidend, noko som gjorde avisa til den einaste i Sogn og Fjordane med ein partiorganisasjon som hovudeigar.

Trykkeri

Eigarselskapet tok over Solglimt Trykkeri i Bukta på Sandane i 1981. 14. november 1988 gjekk avisa opp frå to til tre avisdagar, som den siste i fylket. Firda Tidend investerte stort i nytt trykkeri vinteren 2007 og var den einaste avisa att i fylket som ikkje var tilslutta eit større sentraltrykkeri.

Opplag

  • 1932: 1000
  • 1950: 2000
  • 1962: 2030
  • 1970: 2314
  • 1983: 3037
  • 1998: 3123
  • 2008: 3056
  • 2015: 2921
  • 2020: 2906
  • 2021: 2925

Til og med 2015 gjeld opplagstala berre papirutgåva. Frå 2020 vert netto opplagstal for både digitalt abonnement og papirabonnement nytta. Firda Tidend har som dei fleste aviser eiga nettavis som vert laga også dei dagane papiravisa ikkje kjem ut.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg