Neva, elv i det nordvestlige Russland, avløp fra Ladoga, munner ut i Finskebukta ved St. Petersburg, 74 km lang. Neva når en bredde av 1,3 km, er farbar for større skip, danner ved munningen et delta, hvor St. Petersburg ligger, og deler seg i flere armer og kanaler, som alle er ferdselsveier. Viktig trafikkåre, særlig tømmerutskipning. Er ved kanaler knyttet til Volga,Poshavet og Dvina. Isdekket 5 måneder (november–april).