Neva, elv i det nordvestlige Russland, avløp fra Ladoga, munner ut i Finskebukta ved St. Petersburg, 74 km lang. Neva når en bredde av 1,3 km, er farbar for større skip, danner ved munningen et delta, hvor St. Petersburg ligger, og deler seg i flere armer og kanaler, som alle er ferdselsveier. Elven er en viktig trafikkåre, særlig for tømmerutskipning. Den er ved kanaler knyttet til Volga, Polhavet og Dvina. Neva er isdekket fem måneder (november–april).