Evelyn Baring Cromer, britisk politiker. Arbeidet 1872–76 i India, 1877–79 i Egypt hvor han førte kontroll med landets finanser; 1880–83 den indiske visekonges finansielle rådgiver. I 1883 ble han sendt tilbake til Egypt, hvor han ble landets virkelige styrer i 24 år og gjennomførte vidtrekkende administrative reformer. Støttet 1894 Kitcheners ekspedisjon som førte til Nubias og Øst-Sudans erobring 1898. Han gikk inn for overenskomsten med Frankrike 1904 som sikret Storbritannias kontroll over Egypt, mens Frankrike fikk frie hender i Marokko. Han forsvarte 1906 med hell Egypts og Storbritannias interesser på Sinaihalvøya overfor Tyrkia. I 1907 vendte han tilbake til Storbritannia, hvor han sluttet seg til frihandelsfløyen innen unionspartiet i Overhuset. Cromer regnes som en av det britiske imperiets store administratorer. Han har skildret sin virksomhet i Egypt i Modern Egypt (2 bd., 1908). Utgav også Political and Literary Essays (3 bd., 1915).