Eindride, mannsnavn, norrønt, opprinnelig tilnavn til guden Tor. Betydningen er usikker, men første stavelse kan være ein-, 'ene, alene, enestående'; annen stavelse en avledning av riða, 'ri', eller ráða, 'styre, råde'. Navnet skulle da bety 'han som rir (el. råder) alene'. En senere variant er Endre.