Edvin, mannsnavn, opprinnelig engelsk, av gleng. Eadwine, der første ledd ead- er det samme som norrønt auðr, rikdom' og andre ledd -wine tilsvarer norrønt vinr, 'venn'. Navnedag 11. mars.