ESA, forkortelse for engelsk EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, opprettet 1992. Overvåkingsorganet, som har sete i Brussel, ledes av et kollegium bestående av én representant for hver av statene Norge, Island og Liechtenstein, som er de EFTA-statene som er medlemmer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Medlemmene av kollegiet utpekes for fire år om gangen. De er uavhengige av myndighetene i de statene som har utpekt dem. Kollegiets president er fra 2015 Sven Erik Svedman fra Norge.

Den rettslige hjemmel for ESA er Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992. Blant ESAs hovedoppgaver er å sikre at de berørte EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS. Dersom ESA oppdager brudd på bestemmelsene, skal dette påpekes og eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.