Danneskiold, slektsnavn som ble tildelt barn av kongene Frederik 3s og Christian 5s sønner utenfor ekteskap (sønnene fikk selv det personlige navnet Gyldenløve).

Frederik 3s sønn Ulrik Frederik Gyldenløve greve av Laurvig (Larvik)s sønner med Sophie Urne, Carl og Woldemar (1660–1740), fikk ikke arverett til farens grevskap, men ble 1682 tildelt tittelen friherrer av Løvendal. Sistnevntes sønnesønn, marskalk av Frankrike François Xavier Joseph Løvendal (1742–1808), ble 1778 dansk lensgreve med navnet Danneskiold-Løvendal. Denne tittelen døde ut med hans sønn Carl Valdemar lensgreve Danneskiold-Løvendal (1773–1829), som imidlertid hadde flere utenomekteskapelige barn som ble adlet 1823 med navnet Løvensønn. Denne slekten døde ut 1915.

Gyldenløves arvinger var hans barn av tredje ekteskap med riksgrevinne Antoinetta Augusta von Aldenburg (1660–1710); disse fikk 1693 navnet Danneskiold Laurvig. Barna var bl.a. comtesse Ulrica Antoinette (1686–1755), gift med Carl lensgreve Ahlefeldt til grevskapet Langeland (1670–1722) og Ferdinand Anton lensgreve Danneskiold Laurvig (1688–1754) til grevskapet Laurvigen, som igjen var far til Frederik Ludvig lensgreve Danneskiold Laurvig (1717–62) og admiral, Christian Conrad lensgreve Danneskiold Laurvig (1723–83), denne linjens siste mann. Ved hans død gikk grevskapet Laurvigen i arv til tantens etterkommere av slekten Ahlefeldt.

Christian 5s sønn med Sophie Amalie Moth, greve Christian Gyldenløve (1674–1703), hadde med sin annen hustru Dorothea Krag tre barn, som 1695 fikk navnet Danneskiold-Samsøe: comtesse Frederikke Louise (1699–1744), gift med Christian August, hertug av Augustenborg, Christian lensgreve Danneskiold-Samsøe (1702–28) til grevskapet Samsøe og generaladmiralløytnant, Frederik greve Danneskiold-Samsøe (1703–70) til baroniet Marselisborg. Lensgreven var farfars farfar til maleren Sophus Adam greve Danneskiold-Samsøe (1874–1961). Slekten besitter fortsatt store godser i Danmark, bl.a. Brattingsborg på Samsø og Holmegård og Juellinge på Sjælland. Alle mannlige medlemmer av slekten Danneskiold-Samsøe er tillagt rang i rangklasse nr. 1, og dermed berettiget til tiltaleformen «eksellense». Slektens overhode er arvelig overdirektør for Gisselfeld adelige jomfrukloster, som ble grunnlagt av Christian Gyldenløve, og bebor Gisselfeld slot.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

18. september 2016 skrev Axel Scheel

Er det bare et "lykketreff" eller er det ny forskning som ligger til grunn for den forandrede genealogi? Selv tror jeg nemlig, at det er riktig (!) at Dorothea Krag var mor til den senere hertuginne av Augustenborg: se min utredning om dette under albumet "Portretter", portrettene av de Hofman og Dorothea Krag m.fl., på axelscheel.net - hvor jeg også påpeker, at hun må være uektefødt. Men fordi Danmarks Adels Aarbog hevder - åpenbart feilaktig - at grevinne Friderica Louise af Danneskiold-Samsøe er Gyldenløves datter med 1. hustru Charlotte Amalie grevinne Danneskiold-LAURVIG, spør jeg. - Med vennlig hilsen, Axel Scheel

24. november 2016 svarte Jon Gunnar Arntzen

Jeg beklager at jeg ikke har svart på denne kommentaren tidligere. Det er noe "mystisk" her. Ifølge flere slektstavler er Frederikke Louise født i "Akershus, Norge" i begynnelsen av oktober 1699 (noen tavler angir 1697), mens den angivelige moren - Christian Gyldenløves 1. hustru dør "i barselseng" i desember samme år i København. At Frederikke Louise skulle være datter av Dorothea Krag, mens denne fortsatt var gift med Jens Juel (død 1700), virker lite sannsynlig - det ville ha vært en skandale, som burde kunne etterspores i kildene. Jeg sitter f.t. i Frankrike og har derfor ikke tilgang til de nødvendige kilder, men vil undersøke saken nærmere så snart jeg får anledning. Vennlig hilsen Jon Gunnar Arntzen

24. november 2016 svarte Axel Scheel

Takk for svar, og fint at du kommer tilbake til dette. Dette du sier om skandale i samtiden, forstår jeg godt, men jeg tror allikevel at man omkring énevoldsmaktens glanstid 1699/1700 hadde en viss kontroll med nettopp kilder (les: "majestetsforbrytelser") og annet som kunne føre til skandale. For min egen del har jeg søkt etter dokumentasjon for alle de impliserte parter 1699/1700 (det meste jeg har funnet, er omtalt på axelscheel.net), og min konklusjon er: Særlig for dette tidsrommet 1699/1700 finnes det SVÆRT LITE DOKUMENTASJON I DET HELE TATT M.H.T. ALLE de impliserte personene! Forøvrig ble jo Dorothea Krag og Gyldenløve gjennomført straks hennes sørgeår var over, for her var det nettopp om å gjøre å legge lokk (!) på skandalen fortest mulig. (Og at de giftet seg må jo nettopp ha vært på grunn av Dorothea Krags førstefødte barn Frederikke Louise i 1699 på Akershus.- Det er heller ikke sikkert, at mange kjente til Gyldenløves forhold til Dorothea Krag; tvert imot er det mest sannsynlig, at den unge fru Juel har vært på hemmelig besøk i Norge (som også senere under fødselen på det fyrstelig bevoktede Akershus). I litteraturen finnes, som sagt, nesten intet om disse to personene dokumentert heller - m.h.t. dette tidsrommet.) - Mvh. Axel

24. november 2016 svarte Axel Scheel

Beklager, dette viktige (!) ordet har jeg uteglemt: "Forøvrig ble jo Dorothea Krag og Gyldenløves EKTESKAP gjennomført straks hennes sørgeår var over..."

25. november 2016 svarte Jon Gunnar Arntzen

Jeg tror nok det må ytterligere arkivstudier til før vi kan konkludere i denne saken. Jens lensbaron Juel kom hjem til København fra sin siste periode som gesandt i Stockholm i januar 1699, tidsnok til å besvangre sin kone (som fødte i oktober samme år), og det virker ikke særlig sannsynlig at han skulle ha latt henne reise på "hemmelig" besøk til Norge eller sendt henne av gårde til Norge for å føde.Men, som nevnt, dette må dessverre vente til jeg får tatt en tur i det danske Rigsarkiv.

18. januar skrev Axel Scheel

Jeg vil nødig mase, men er spent på hva du fant i Rigsarkivet? Som du sikkert har innsett allerede, ville det jo slett ikke ha oppstått noe problem engang: om Juel hadde besvangret sin egen kone. Mvh. Axel

24. mai svarte Axel Scheel

Mens jeg venter og venter på svar ville det være fint om du i det minste - eller inntil videre - kunne opplyse om de steder i litteraturen som angir 1697 som Frederikke Louises fødselsår. (Jeg mener også å huske, at Salmonsens Konversations Leksikon et sted forteller om Christian Gyldenløve og Dorothea Krag, som oppholder seg i Christiania? Dette skal jeg selv sjekke i mellomtiden.) Mvh. Axel

24. mai svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Axel. Takk for interessant utveksling. Jeg forstår at du er ivrig etter å få svar, men du må nok være tålmodig, for her er kildene ikke så lett tilgjengelig. Salmonsens konversasjonsleksikon er forøvrig tilgjengelig på nett her http://runeberg.org/salmonsen/2/ Hilsen Kjell-Olav i redaksjonen.

25. mai svarte Axel Scheel

Joda, jeg skal vente. Og takk for lenke-henvisning. Men jeg husket bare delvis riktig. For det dreide seg ikke om Dorothea Krag, og ikke om Salmonsen - men om Aschehoug leksikon! Og da jeg kun har funnet et utklipp, hvor jeg har glemt å anføre utgivelsesår, ber jeg redaksjonen i SNL om å finne ut av hvilken utgivelse (og forløper for SNL) dette dreier seg om, nemlig spalte 338: "[Navnet kursivert:] Christian Gyldenløve (1674-1703) ... foretok en rekke inspeksjonsreiser i Norge. Visstnok bosatt i Chra. 1697-1700 [!] og utsett til å bli sin farbrors og svigerfars etterfølger som Norges stattholder, men døde allerede 1703."

26. mai svarte Kjell-Olav Hovde

Hei igjen.Illustreret norsk konversationsleksikon (1907-13) ligger på Runeberg. http://runeberg.org/ink/. Aschehoug konversationsleksikon utgitt fra 1921 finner du i bokhylla.no http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071320004

27. mai svarte Axel Scheel

Altså er det i Aschehougs konversasjonsleksikon, femte utgave, 8. bind (1969), spalte 338, at det sies om Christian Gyldenløve: "Visstnok bosatt i Chra. 1697-1700...".

18. juli skrev Axel Scheel

I påvente av svar fra Redaksjonen kan jeg fortelle, at jeg nå har samlet og redigert en del av tekstene til albumet "Portretter" på axelscheel.net, nemlig de tekstene som bør leses i sammenheng med problemet "Dorothea Krags barn": 33: Ulrik Frederik Gyldenløve; 41: Dorothea Krag; 42: Arent von der Kuhla til Løitved; 43: Jens baron Juel til baroniet Juellinge; 44: Tycho (Tøger) de Hofman; 45: Ulrich Friderich Güldenlew; 46: Karen Werenskiold; 48: Erik Ludvigsen Pontoppidan. (Med fordel kan man også sette seg inn i de to tekstene 34: Chr. Detlef greve Reventlow og 37: Frederik Carl [v. Carlstein] hertug av Pløn.)

Under Wikipedia-artikkelen "Krag (slekt fra Jylland) kan man finne alle disse tekstene samlet under ett, nemlig i den DISKUSJON som der er blitt opprettet med tema: "Var fru Brüggemann født Krag egentlig en datter av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag?" - Mvh. Axel

18. juli svarte Axel Scheel

Og Wikipedia-artikkelen heter altså "Krag (slekt fra Jylland)". - Her kan det også tilføyes, at Dorothea Krag altså synes å ha hatt ytterligere en datter, enn den senere hertuginne! Og disse to døtre tilhører den samme problematikk.

15. oktober skrev Axel Scheel

Det er forøvrig ett viktig poeng i denne saken, som ennå ikke er berørt spesielt, men som bør nevnes her i forkant av noen konklusjon, og det er det faktum, at ifølge Danmarks Adels Aarbog fikk jo Gyldenløve med sin tenåringskone Charlotte Amalie grevinne Danneskiold-Laurvig TO barn. Det første, datteren Christiane Charlotte Dannneskiold-Samsøe, ble født i Kbh. den 7. juli 1698 og ble hjemmedøpt dagen etter. Så hevdes det videre i årboka, at det neste barnet, den senere hertuginne Friderica Louise av Augustenburg, ble født den 2. oktober 1699 på Akershus, altså bare 3 dager før det første barnet kom til å dø (vel i Kbh.). Er dette troverdig? Er det ikke snarere slik, at når den ulykkelige barnemor Charlotte Amalie selv dør den 7. dec. 1699 i Kbh. «i barselsseng», er den egentlige dødsårsak kanskje først og fremst sorgen over å ha mistet sitt éneste barn?

15. oktober svarte Axel Scheel

Ja, jeg burde jo ha nevnt uttrykkelig, at Christiane Charlotte døde allerede den 5. oktober 1699 (uten at årboka -merkelig nok! - nevner hvor).

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.