Eksellense, i gamle dager tittel for forskjellige konger og de tyske keisere, inntil majestet-tittelen kom i bruk. Siden ble eksellense tittel for stattholdere og høye verdighetsinnehavere, men i nyere tid er tittelen trengt tilbake slik at den bare føres av sendemenn og statenes høyeste militære og sivile embetsmenn. I Danmark kalles enhver som er i første rangklasse eksellense; i Sverige kalles nå bare statsministeren, utenriksministeren og riksmarskalken eksellense; i Norge var inntil unionsoppløsningen i 1905 de to statsministere eksellenser.