Christian den fjerdes norske lovbog
En utgave av Christian 4. norske lov fra 1604. På forsida står det: Den Norske Lovbog/offuerseet/corrigerit oc forbedrit. ANNO M. DC. IIII. [1604]
Christian den fjerdes norske lovbog
Av .

Christian 4.s Norske Lov var en lovbok, det vil si et sett med lover, som kong Christian 4. lot gjelde for Norge fra 4. desember 1604. Loven er i hovedsak en oversettelse til dansk av Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. Landslova kan igjen føres tilbake til Gulatingslova.

Faktaboks

Fullt navn
Kong Christian den Fjerdes norske Lovbog
Også kjent som

Christian den fjerdes norske lov, Kristian den fjerdes norske lov, Christian IVs norske lov, Kristian IVs norske lov

Vedtatt
4.12.1604

Loven var gjeldende rett i Norge i 80 år, men Christian 5.s Norske Lov videreførte mye av de samme lovene.

Bakgrunn

Landsloven var blitt vanskelig å forstå fordi den var skrevet på norrønt. Særlig vanskelig ble dette for de danske lagmennene som ble oppnevnt tidlig på 1600-tallet og sendt til Norge for å være dommere. Utgangspunktet for Christian 4s Norske Lov var altså behovet for en språklig modernisering. Dette ga kongen selv uttrykk for i sitt forord til loven. Det var også et problem at Magnus Lagabøters landslov aldri ble trykt, slik at man var avhengig av avskrifter og de feil som dermed kunne oppstå. Derfor ble det på 1500-tallet tatt flere initiativer fra kongens side til å få utgitt og trykket en revidert lov.

Innhold

Lovboken av 1604 inneholder åtte bolker eller kapitler (ortografi her etter den nytrykte utgaven av loven av 1855):

  • Tingfarebolk
  • Landværnsbolk
  • Mandhelgebolk
  • Arvebolk
  • Odelsbolk
  • Landslejebolk
  • Kjøbebolk
  • Tyvebolk

Dette er de samme bolker i samme rekkefølge som i Magnus Lagabøters landslov, bortsett fra at Kristendomsbolken hos Magnus Lagabøter ikke fins i Christian 4s lov, som jo kom etter reformasjonen.

Christian 4s Norske Lov var altså ikke noen nyskapning, men hovedsakelig en oversettelse og delvis omredigering av Magnus Lagabøters lov. Men den inneholdt også noen endringer fra denne, blant annet når det gjaldt rettskilderegler. Dessuten er det inkorporert i Christian 4s Lov noen retterbøter (tilleggslover) som var gitt etter at Magnus Lagabøters lov ble til. Noen bestemmelser som var gått av bruk ble utelatt, men det var også noen bestemmelser som ble beholdt i Christian 4s lov til tross for at de hadde mistet sin aktualitet. Dette gjaldt blant annet bestemmelsene om leidang.

En forskjell var det også at mens Magnus Lagabøters lovverk besto av en landslov og en bylov, er Christian 4s Norske Lov én lov for hele landet.

Etter 1604

Større forandringer kom i 1643 med Christian 4s Store Recess, som besto av forordninger som opphevet noen av de gamle lovbestemmelsene fra middelalderen.

I 1687–1688 ble loven erstattet av Christian 5s Norske Lov.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg