Bengt Fogelberg, svensk billedhugger, studerte ved kunstakademiet i Stockholm 1804–12. I en krets av unge romantikere fikk han tidlig vakt sin interesse for nordisk oldtid, og på den «götiske» utstilling 1818 viste han sine skisser av Odin, Tor og Frøy. 1820–21 var han elev av Guérin og Bosio i Paris og slo seg så ned i Roma, under sterk påvirkning av Thorvaldsen og antikken. Dette preger den endelige utforming i marmor av hans nordiske guder, Odin (1830), Tor og Balder (begge 1844) i Nationalmuseum i Stockholm. Fogelberg utførte statuer av Karl 13 (1833), Gustav Adolf i Göteborg, Birger Jarl i Stockholm og rytterstatuen av Karl Johan ved Slussen i Stockholm (alle 1854), den siste hans mest monumentale verk.