André Derain, fransk maler, grafiker og billedhugger. Sammen med blant andre Vlaminck og Matisse var han med på å skape fauvismen omkring 1905 og malte med rene, sterke farger i en dekorativ stil. Omkring 1908 stod han kubismen nær, og 1911–14 kom han inn i en «gotisk» periode, med en myk, lineær formforenkling og en lett, lyrisk koloritt. Fra omkring 1920 sluttet han seg til nyrealismen. Han laget bokillustrasjoner, blant annet til Rabelais' Pantagruel (1944). Derain er representert i Nasjonalgalleriet i Oslo med Liggende akt.