Irans samtidshistorie

Fram til 1935 var Persia navnet på dagens Iran. Det persiske oldtidsriket oppstod cirka 550 fvt. under kong Kyros. I 630–640-årene evt. ble området gjenstand for arabisk erobring, noe som førte med seg innføringen av den nye religionen islam og en kulturell blomstringstid. Fra 1050 lå Iran under tyrkiske herskere, som i 1220-årene ble kastet ut av mongolene. Hele artikkelen