Irans samtidshistorie

Irans historie, historien etter den arabiske erobringen i 630–640-årene. Fram til 1935 var Persia navn på Iran. Det persiske oldtidsriket oppstod cirka 550 fvt. under kong Kyros. Irans forhistorie Persia Kronologisk oversikt over Irans historie . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sverre Lodgaard

Norsk utenrikspolitisk institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 29 artikler: