Siden revolusjonen i 1979 har Iran vært styrt av de religiøse lederne ayatollah Khomeini og ayatollah Ali Khamenei. Disse har opprettholdt et strengt sjiamuslimsk styre av landet, med brudd på menneskerettighetene og konflikter med både nabolandet Irak og stormakten USA. Iran har i denne perioden tidvis vært internasjonalt isolert, men valget av den reformvennlige Hassan Rouhani til president i 2013 og atomavtalen med stormaktene i 2015 førte landet til en viss grad inn i varmen igjen, med positiv økonomisk utvikling som resultat. Hele artikkelen